POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO SUWALSKIESLOIKI.PL

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym – w oparciu o  wymagania Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanych dalej Rozporządzeniem.

 Jednocześnie  informujemy (na podstawie Art. 13, ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia):

  • że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest HOTEL LOFT  s. z o.o., ul. Handlowa 6G, 15-399 Białystok, NIP 542-321-90-79, KRS 0000371574, e-mail: info@hotelloft.pl
  • dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Chomczyk, iod@hotelloft.pl
    (w przypadku wszelkich wątpliwości i pytań prosimy o kontakt).

1.2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Art. 6, Rozporządzenia  i w celu marketingowym, a Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie  i analizowanie danych  na stronie internetowej (Art.6, ust.1, punkt f Rozporządzenia).

1.3.  Podawanie  danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków, wskazanych w Art. 6, ust.1, punkt b)  oraz punkt  c) Rozporządzenia.

1.4. Administrator  zapewnia, że zbierane przez niego dane są (zgodnie z Art. 5 Rozporządzenia):

 - przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

-  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.5. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać.  Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami Artykułu 6, ust. 1 Rozporządzenia.

  1. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w  w następujących celach i  na następujących podstawach:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy: 

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia -  przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia  zawartej umowy.

 

Działania marketingowe:

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (prawnie uzasadniony interes administratora) -  przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

 

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia  -  do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO -  przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

 

  1. ZASADY DOTYCZĄCE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI – W TYM PROFILOWANIA

5.1.  Zasady dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji – w tym profilowania są ujęte z Art. 22 Rozporządzenia.

  1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora:

- dostępu do swoich danych (zgodnie z Art.15 Rozporządzenia) – w tym (miedzy innymi) o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- sprostowania  danych (zgodnie z Art.16 Rozporządzenia),

- usunięcia [,,prawo do bycia zapomnianym] danych (zgodnie z Art.17 Rozporządzenia),

- ograniczenia przetwarzania (zgodnie z Art.18 Rozporządzenia),

- uzyskania powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (zgodnie z Art.19 Rozporządzenia),

- przenoszenia danych (zgodnie z Art.20 Rozporządzenia),

- sprzeciwu (zgodnie z Art.21 Rozporządzenia).

  1. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1 "Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez administratora, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzysta administrator (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). W ramach strony stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies."

 7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

- zapewnienie prawidłowego działania strony,

- zapewnienie poprawnej obsługi zamówień,

- w celach marketingowych,

- podczas profilowania.

 7.3.  Odmowa korzystania z plików cookies:

Uprawnienie Administratora do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Administratora.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania:

w przeglądarce Chrome - Chrome

w przeglądarce Firefox - Firefox

w przeglądarce Internet Explorer - Internet Explorer

w przeglądarce Opera - Opera

w przeglądarce Safari - Safari

w przeglądarce Microsoft Edge - Edge

Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies. Proces aktualizacji może potrwać do 48 godzin.

Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl