ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem §6 pkt 4, w ramach zawartej na odległość Umowy sprzedaży Konsument ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zamówienia, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §6. pkt. 3. niniejszego Regulaminu.
 2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §4. pkt. 4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Klient ma obowiązek odesłać zwracany towar Sprzedającemu niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres podany w §4. pkt. 4. na własny koszt,
 4. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz:
  a. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 5. W związku z §6. pkt. 4., Klientowi dokonującemu zamówienia w Sklepie nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy na Produkty, służące zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Klienta (Zestawy i słoiki z żywnością) i/lub produkty z krótkim termin przydatności do spożycia (poniżej 45 dni).
 6. Sposób dokonania Zwrotu środków wynikający z odstąpienia od Umowy opisuje §14. niniejszego Regulaminu.

Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego, jeśli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
 3. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail. Dane kontaktowe Sprzedawcy podane są w §4. pkt. 4. niniejszego Regulaminu.
 4. Paczki dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej należy otwierać w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzenia produktu należy sporządzić, wraz z kurierem, PROTOKÓŁ SZKODY. W przypadku braku tego dokumentu Reklamacje nie będą uwzględniane.
 5. Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. Sprzedający poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji Produktu należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz dowodem zakupu. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru.
 8. Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania poprawionego produktu ponosi Sklep.
 9. W przypadku gdy wynikiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot pieniędzy, nastąpi on w formie opisanej w §14. niniejszego Regulaminu.

Zwrot środków

 1. Sprzedający dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a. zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z Zamówienia,
  b. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Produktu lub wymiany na nowy.
 2. Zwrot środków nastąpi w takiej samej formie w jakiej dokonano płatności tj.
  a. na rachunek bankowy Klienta z którego dokonano płatności przelewem lub przelewem on-line;
  b. w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl